Opnames van elke Sondag se bulletin.

(Elke opname is omtrent 3 tot 5 megagrepe groot)

Jaar van opname
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018