Suid-Afrikaanse Radioliga

Radioamateur-eksamenhandleiding

Opleidingskedule - vir Mei 2018

('n Skakel vir die nuwe regulasies word onder gegee)

Oefen vir jou vraestel. Teken in op die volgende webwerf en toets jouself:

http://oldmoodle.sansa.org.za/  Geniet dit!

Hier is n nuwe (Februarie 2018) webwerf om jouself te toets:

 https://www.radio.reynoldsbcs.co.za/exam_index.php

Inhoudsopgawe
Ons sal vir eers werk uit die Engelse handleiding terwyl ons besig is om die nuwe handleiding in Afrikaans te vertaal.

Hoofstuk 1      Inleiding tot Amateurradio

Hoofstuk 2      Basiese Elektriese beginsels

Hoofstuk 3      Weerstand en Ohm se Wet

Hoofstuk 4      Die Weerstand en Potensiometer

Hoofstuk 5      Gelykstroom-kringe

Hoofstuk 6      Krag in Gelykstroom-kringe

Hoofstuk 7      Wisselstroom

Hoofstuk 8      Kapasitansie en Kapasitor

Hoofstuk 9      Induktansie en die Induktor

Hoofstuk 10    Ingestemde Kringe

Hoofstuk 11    Desibel Beginsels

Hoofstuk 12    Filters

Hoofstuk 13    Die Transformator

Hoofstuk 14    Halfgeleiers en en die Diode

Hoofstuk 15    Die Kragbron

Hoofstuk 16    Die Bi-polêre Voegvlak Transistor

Hoofstuk 17    Die Transistorversterker

Hoofstuk 18    Die Ossillator

Hoofstuk 19    Frekwensie Omsetting

Hoofstuk 20    Modulasie-metodes

Hoofstuk 21    Die Sender

Hoofstuk 22    Ontvanger-Beginsels

Hoofstuk 23    Die Superhetrodine-Ontvanger

Hoofsruk 24    Send/Ontvangers en Omsetters

Hoofstuk 25    Antennas

Hoofstuk 26    Voortplanting

Hoofstuk 27    Elektromagnetiese Versoenbaarheid

Hoofstuk 28    Metings

Hoofstuk 29    Digital systems

Hoofstuk 30    Bedieningprosedure

Radiospraakprosedures Nuut! Spraakprosedure oudiostroom

Transmissielyne

"Let's talk transmission lines"

Hoofstukke in een dokument

SARL Dokumente:

Reference Date Document Title File Type Size
2015-03-30 GG 38641 30 March 2015 - Extract 1 - (1) Definitions PDF 39 kB
2015-03-30 GG 38641 30 March 2015 - Extract 2 - (23) Amateur Radio Communications PDF 21 kB
2015-03-30 GG 38641 30 March 2015 - Extract 3 - Part VII - General Provisions PDF 92 kB
2015-03-30 GG 38641 30 March 2015 - Extract 4 - Annexure H - Amateur modes PDF 340 kB
2015-03-30 GG 38641 30 March 2015 - Extract 5 - Annexure I - Amateur Bands PDF 647 kB
2013-01-01 HF Operating Assessment form PDF 97 kB
2011-10-04 The HAREC syllabus - CEPT T/R 61-02 Annex 6 - Class A only PDF 151 kB
2007-11-01 SARL RAE Study Guide - November 2007 PDF 1.3 MB