1. Die amateur is n ware heer. Hy sal nooit bewustelik of moedswillig die radiogolwe op so n wyse vir sy  eie genot aanwend om daardeur die genot vir ander te bederf nie. Hy l hom neer by die ondernemeing wat die SARL aan die Owerheid beloof het. 

2. Die Amateur is lojaal teenoor die SARL en bied sy ondersteuning onvoorwaardelik aan.

 3. Die Amateur is progresief en sy stasie is in tred met die wetenskap. Sy bedieningspraktyk is netjies en ordelik.

 4. Die Amateur is vriendelik en verdraagsaam wanneer aan hom n versoek gerig word. Hy verstrek geredelik raad aan alle amateurs en verleen hulp en samewerking in die gees van amateurradio.

 5. Die Amateur is ewewigtig en laat nie toe dat sy stokperdjie met sy gesinslewe, werk  of gemeenskap inmeng nie.

 6.  Die Amateur is patrioties, sy kennis en stasie is altyd vir sy land en gemeenskap beskikbaar.