Magalies Radio-amateur Klub, beskik oor die volgende SPRAAK herhalers:

Opgedateur deur Sam ZS6JZ 14-03-2009


2m - 145,750 MHz. Magaliesberg KG34XH.

Herhaler: Uitsending - 145,750 Mhz en -0,6 Mhz vir ontvangs. (FM)

Hierdie is 'n Kenwood TKR-750 wat die TKR-720 in die begin van 2012 vervang het. Die radio is geskenk deur Leon, ZS6AYS, wat die radio van sy werkgewer na MRK gekanaliseer het. Die uitsetkrag is 25 watt. Die antenna in gebruik, is 'n 8-stapel dipool. Die antennastelsel is in November 2007 deur Sam ZS6JZ verander vanaf die 4-stapel na die huidige 8-stapel wat vervaardig is deur RF-Industries. Die Rg213 voerlyn is vervang met Lmr-400. Daar word 6 Phelps Dodge holte resoneerders gebruik tussen die herhaler en die antenna. Die dekking van die herhaler is besonder goed. Willem ZS6WAB vanuit Pietersburg ontvang ons nou op S-7 lesing sonder voorversterker waar met die vorige stelsel n S-2 lesing  met 'n voorversterker was, van die areas waarvandaan die herhaler normaalweg gewerk kan word is, Rustenburg,  Northam, Thabazimbi, Pietersburg, Warmbad, Nylstroom, Bronkhorstspruit, Springs, Johannesburg, Krugersdorp en Randfontein. Tydens besonder goeie toestande op 2m, het amateurs al vanaf Potchefstroom, Memel, Parys, Brandfort, Vereeniging, Sasolburg, Secunda en Kroonstad, kontak gemaak met ons hier in Pretoria.
 

Op Sondag oggende word ARMI (Amateur Radio Mirror International) herlei, tussen 10:00 - 11:00. Om 11:15 volg MRK se bulletin op die herhaler, en dit word dan op Woensdag aande om 19:30 her-uitgesaai.


 

70cm - 438,575 MHz. Magaliesberg KG34XH. - Tans buite werking

Herhaler: Uitsending - 438.575 Mhz en -7,6 Mhz vir ontvangs. (FM)

Hierdie herhaler is 'n Kenwood Tkr-820, met 'n uitsetkrag van 10 Watt. Die antenna in gebruik, is 'n 8-stapel dipool. Daar word 'n Cellwave duplekser gebruik tussen die herhaler en die antenna.Die voerlyn is Foam-Helix. Die herhaler word gewerk vanaf Rustenburg, Brits, Pretoria, Johannesburg en Krugersdorp. Hierdie is een van twee 70Cm Herhalers in MRK se diens,en is op dieselfde perseel van MRK se 2M herhaler en pakket stelsels.


 

70cm - 438,750 MHz. Waverlykop KG44DH.

Herhaler: Uitsending - 438,750 Mhz en -7,6 Mhz vir ontvangs. (FM)

Hierdie herhaler is 'n Taite, TB8100, met 'n uitsetkrag van 50 Watt. Die antenna in gebruik, is n 2-stappel gevoude dipool wat vervardig is deur RF Industries.Die 2-Stappel is ongeveer 20m bo grondvlak,die voerlyn is Lmr-400 daar is 'n Phelps Dodge dupleksers tussen die herhaler en die antenna.Die Voerlyn  en antenna is in September 2008 deur Sam ZS6JZ en Johan ZS6JPL vervang tot huidige stelsel.Hierdie herhaler staan op Waverlykop bo die klipgroef langs N1 Deurpad. Die herhaler word goed gewerk van die ooste van Pretoria, Cullinan, Centurion, Midrand en tot sover as Warmbad. Kenwood TKR 820 bystandradio.


  

6m - 52,750 MHz. Waverleykop KG44DH.

Herhaler: Uitsending - 52,750 Mhz en -1,6 Mhz vir ontvangs. (FM)


Hierdie is die enigste werkende 6m herhaler, in die Republiek van Suid Afrika.

Die herhaler bestaan uit 'n Pye kombinasie,Die  uitsetkrag van die herhaler is 50 Watt. die antenna in gebruik, is 'n gevoude dipool wat deur RF-Industries vervaardig is.die voerlyn op die stelsel is Lmr-600 en die antenna is ongeveer 15M bo-grond vlak. Daar word 6 aangepaste Heliese filter kanne gebruik tussen die herhaler en die antenna. Die herhaler dek die groter Pretoria area. Die herhaler is werkbaar vanaf Rustenburg, Brits, Johannesburg en omstreke, tot sover as Cullinan en Bronkhorstspruit.

Daar is al 'n QSO gevoer deur Malcolm ZR6MDK, met Marzio I5MXX. Marzio het vanaf ItaliŽ, CQ op die 6m herhaler geroep, tydens 'n TEP opening. OukÍrel Malcolm het eers gedink dat dit iemand is wat gekskeer, maar hy het toe 'n vinnige QSO met Marzio gevoer, voordat die band weer toegemaak het, en Marzio se sein weer in die niet verdwyn het.

Hierdie herhaler staan op Waverlykop By die klipgroef langs N1-Deurpad. Die perseel is met groot dank aan Johan ZS6JPL aan ons beskikbaar gestel.