Hieronder is die inligting vir TPK.

Die volgende verstellings aan die “config.tpk” leer (met die pyltjie gemerk) moet gedoen word.

Met erkenning aan Pieter ZS6PVW.

  

Edit CONFIG.TPK

En maak seker dat die reels wat met ‘BR’ begin lyk soos hieronder:

 <--------------**************

 # UNPROTO Path to the BBS. Can only be a digipeater or direct.

# For a digipeatear put V DIGINAME on the end

# ie for a digipeater put BR ZS0CLP U ZSOCLP V DIGINAME

# For direct just put BR ZS0CLP U ZS0CLP

#BR ZS0DLD U ZS0DLD

BR ZS0DLD U ZS0DLD V ZS0DLD-12      <-------------*************

#

# Connect path to the BBS (Maybe direct, via a node or a digipeater)

# For a digipeater add a V DIGINAME on the end

# ie for a digipeater put BR ZS0CLP C ZS0CLP V DIGINAME

# For a Node replace the line and use the following

# BR ZS0CLP C ^MATT 60 CNX^MC ZS0CLP^M

# For direct just put BR ZS0CLP C ZS0CLP

#BR ZS0DLD C ZS0DLD

BR ZS0DLD C ZS0DLD V ZS0DLD-12      <-------------**************

#

# This line automatically updates your message headers with the BBS

BR ZS0DLD SYN

#

#