Teenspanning uitgawe

Die Teenspanning op 'n geselsskakel vanaf Oktober 2016

November Desember 2012 Januarie Februarie 2013 Maart April 2015
September Oktober 2012 Maart, April 2013 Mei Junie 2015
Julie Augustus 2012 Junie, Julie 2013 Julie Augustus 2015
Maart, April 2012 September Oktober 2013 September Oktober 2015
Januarie, Februarie 2012 November Desember 2013 November Desember 2015
November, Desember 2011 Januarie Februarie 2014 Januarie Februarie 2016
September, Oktober 2011 Maart April 2014 Maart April 2016
Julie, Augustu 2011 Mei Junie 2014 Mei Junie 2016
Mei, Junie 2011 Julie_Augustus 2014 Julie Augustus 2016
Beginsels van Radio-astronomie September Oktober 2014 September Oktober 2016
Maart, April 2011 November Desember 2014 Geselsskakel vanaf Oktober 2016
Januarie, Februarie 2011 Januarie februarie 2015 November Desember 2016
     
Argief:  
Teenspannings van 2007 tot 2010  
Verskillendes van 1965 tot 2005