Die Amateurkode

 

  1. Magliesbergreeks Wes van PretoriaDie amateur is ‘n ware heer. Hy sal nooit bewustelik of moedswillig die radiogolwe op so ‘n wyse vir sy eie genot aanwend om daardeur die genot vir ander te bederf nie. Hy lê hom neer by die onderneming wat die SARL aan die Owerheid beloof het. 

  2.  Die Amateur is lojaal teenoor die SARL en bied sy ondersteuning onvoorwaardelik aan.

  3.  Die Amateur is progresief en sy stasie is in tred met die wetenskap. Sy bedieningspraktyk is netjies en ordelik.

  4. Die Amateur is vriendelik en verdaagsaam waneer aan hom 'n versoek gerig word. Hy verstrek geredelik raad aan alle amateurs en verleen hulp en samewerking in die gees van amateurradio.

  5. Die Amateur is ewewigtig en laat nie toe dat sy stokperdtjie met sy gesinslewe, werk of gemeenskap inmeng nie.

  6. Die Amateur is patrioties, sy kennis en stasie is altyd vir sy land en gemeenskap beskikbaar.


Volgende byeenkoms is die WPX kompetisie by Kleinfontein. Hoofsaaklik die Saterdag van 30 Maart.

Kostes: R150/tent/nag en R250/karavaan/nag.

Bespreking: Vul aansoek en vrywaringsvorm in,

betaal deposito (Kleinfontein, ABSA 4051 3666 97 met jou naam en kamp as verwysing)

en stuur aan 'silviaswanepoel@kleinfontein.co.za'

 

Padaanwysings na Kleinfontein

 

Klubvergadering

Normaalweg die derde Saterdag van elke maand om 14:00 by die
klubhuis H/v Breyerlaan en Millstraat, Waverley

 

 Reëls vir ons interne  Klubkompetisie vir 2024 van ons klub

 

Klubbyeenkomste:


Datum Onderwerp
2024-01-20 MRK klubkompetisie: Reëls en logstate
2024-02-17 DX Cluster
2024-03-30/31 CQ WPX kompetisie by Kleinfontein
2024-04-20 LOG4OM, LOTW, Clublog en eQSL
2024-05-18  
2024-06-15  
2024-07-20  
2024-08-17  
2024-09-21 AJV
2024-10-26/27 CQ DX kompetisie by Kleinfontein
2024-11-16  

Klubgeskiedenis

 


Toonbortjies

 

Gemonteerde toonbordjies vir ouer radios


 

Bulletin Tye

 

Sondae om 11h15 op 7,115 MHz (vanaf Feb 2022), 14,250 MHz, 52,750 MHz, 145,750 MHz, 438,750 MHz. 
Die Bulletin word ook op Echolink herlei deur aan te teken op ZS6MRK-R.
Die vorige Sondag se bulletin word die volgende Woensdagaand om 20h00 herhaal op 2m, 70cm, 6m en 80m (3,640 LSB) en Echolink.

 


 

Lisensie Hernuwings

 


Radioamateureksamens

 

Magalies Radioamateurklub bied jaarliks klasse aan vir voornemende radio amateurs om hulle gereed te kry vir die eksamens wat in Mei en Oktober aangebied word deur die SARL. Sien gerus ons RAE skakel links vir die nuutste opleidingskedule.

 


 

Weer kameras (Webcam)

 


 


Klubhuis: H/v Breyerlaan en Millstraat, Waverley

Kontakbesonderhede 
sekretaris@zs6mrk.org

Rekeningbesonderhede
Magalies Radioamateurklub
Bank : ABSA
  Tak: Lyttelton kode:335045
Tjekrekeningnommer: '0600162020'
 Ledegeld is R240 pp of R300 per familie.
Betaalbaar 1 Oktober.
Verskaf u roepsein vir verwysing assebliefKlubbyeenkomste 


Normaalweg die derde Saterdag van elke maand om 14:00 by die
klubhuis behalwe gedurende Desember.
 

(Luister gereeld na die bulletins vir moontlike veranderings)

Aansoekvorm om lidmaatskap. 

Opdatering van besonderhede.